Általános jogi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A gyIQ.hu elkötelezett a Weboldal működése során, a felhasználók által rendelkezésünkre bocsátott személyes információk tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Ezért személyes jellegű adataidat - például címet, e-mail-azonosítót, telefonszámot, illetve azonosító adatokat -, harmadik személyek számára nem adjuk el, nem adjuk bérbe, illetve nem tesszük hozzáférhetővé, nem adjuk tovább külső szervezetek számára, kivéve, ha arra jogszabály kötelez bennünket.

A felhasználók számára a gyIQ.hu lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék. A Felhasználói adatokba kizárólag a gyIQ.hu erre jogosított munkatársa tekinthet bele.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A gyIQ.hu minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A gyIQ.hu megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-92149/2015.

KÁRFELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A gyIQ.hu SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A KÖZVETLEN VAGY A KÖZVETETT, SPECIÁLIS, ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, VESZTESÉGÉRT, KÖLTSÉGÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET, AMELYEK A WEBOLDALLAL KAPCSOLATBAN VAGY A WEBOLDAL HASZNLATÁBÓL VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATRA KÉPTELEN ÁLLAPOTÁBÓL, VAGY A NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉSBŐL, HIBÁBÓL, HIÁNYOSSÁGBÓL, ÜZEMZAVARBÓL, MEGHIBÁSODSBÓL, INFORMÁCIÓ TOVÁBBÍTÁSI KÉSEDELEMBŐL, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSBÓL, VAGY VONAL- VAGY RENDSZERHIBÁBÓL KELETKEZNEK, ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A gyIQ.hu VAGY ANNAK KÉPVISELŐJÉT ILYEN LEHETSÉGES KÁROKRÓL, VESZTESÉGEKRŐL VAGY KÖLTSÉGEKRŐL TÁJÉKOZTATTÁK. MÁS INTERNET-FORRÁSOKKAL VALÓ KAPCSOLAT FELVÉTELE AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, AZ EZEN FORRÁSOKBAN SZEREPLŐ TARTALOM, HELYTÁLLÓSÁG, KIFEJEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS MÁS KAPCSOLÓDÓ ELEMEK A gyIQ.hu ÁLTAL NEM KERÜLTEK ELLENŐRZÉSRE, MEGVIZSGÁLÁSRA VAGY JÓVÁHAGYÁSRA. A gyIQ.hu KIFEJEZETTEN KIZÁRJA AZ E HONLAPPAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR KÖZVEZETT FELELŐSSÉGÉT, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ KÖZVETETT FELELŐSSÉGET. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK A FELELŐSSÉG FENTIEK SZERINTI KIZÁRÁSÁT TELJES EGÉSZÉBEN NEM TESZIK LEHETŐVÉ, ÍGY LEHET, HOGY A JELEN BEKEZDÉS ÖNRE RÉSZBEN NEM VONATKOZIK.

Az ön által, saját akaratából megadott adatokkal való esetleges visszaélésért a gyIQ.hu semmilyen felelősséget nem vállal! A regisztrációval - a szerződést elfogadva - ön mentesíti az gyIQ.hu-t bárminemű kártérítési igénytől.

HIVATKOZÁSOK

A gyIQ.hu-nak nincs ráhatása az e honlapon hivatkozott, vagy az e honlapra utaló hivatkozást tartalmazó honlapokon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok tartalmára.

Az e honlapon található, vagy e honlapra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a hivatkozott honlap a gyIQ.hu jóváhagyásával rendelkezne, e honlap részét képezné, vagy az azon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok pontosságáért, minőségéért, biztonságos voltáért vagy megfelelőségéért felelősséget vállalnánk. Az e honlapon hivatkozott bármely más honlap használatáért a gyIQ.hu semmilyen felelősséget nem vállal. Az e honlapon megtalálható, vagy arról letölthető információkkal, oldalakkal vagy más dokumentumokkal kapcsolatban a gyIQ.hu semmilyen szavatosságot nem vállal. A gyIQ.hu nem szavatol ezen információk pontosságáért, teljességéért vagy megfelelőségéért, és kifejezetten kizárja az azokban található esetleges hibákért vagy hiányokért való felelősségét. Ön kizárólag a saját kockázatára használhatja ezt az oldalt, és az ön felelőssége megtenni a számítógépes vírusok, férgek, trójai falovak, időzített bombák és egyéb káros elemek ellen szükséges óvintézkedéseket.

Előfordulhat, hogy a honlap nem kompatibilis az ön böngészőjével vagy más, ön által használt programmal. A honlap folyamatos, illetve tartós működése nem garantált, abban megszakadások állhatnak be, illetve csökkenhet a minősége, valamint a működés bármikor megszűntethető. Előfordulhat, hogy a honlap elavult vagy pontatlan információt tartalmaz, és az azon található információk megváltoztathatók, illetve a felhasználók értesítése nélkül is frissíthetők. A gyIQ.hu kifejezetten kizárja az ezen információkat frissítésének vagy kijavításának kötelezettségét. A gyIQ.hu nem tartozik felelősséggel a honlapon esetlegesen található hibákból vagy hiányosságokból származó kárért vagy veszteségért, és a honlapon található információk felhasználása kizárólag saját felelősségre történhet.

E honlapon találhatók más honlapokra utaló hivatkozások (linkek). Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyIQ.hu nem vállal felelősséget más honlapok jogi és/vagy adatvédelmi nyilatkozatáért, az abban foglalt tartalmakért. A jelen Jogi és adatvédelmi nyilatkozat kizárólag e honlapra vonatkozik.

A gyIQ.hu az oldalak tartalmának másolásához, reprodukálásához, terjesztéséhez, megjelentetéséhez, a belőle történő származék munka készítéséhez, elektronikus tárolásához, közvetítéséhez, illetve kereskedelmi nyereségszerzésre vagy más dologra való felhasználásához nem járul hozzá.

JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

A gyIQ.hu fenntartja jelen dokumentum módosításának jogát. Javasoljuk, hogy a honlap látogatói minden alkalommal újra olvassák el a nyilatkozatot, annak érdekében, hogy az esetleges módosításokról értesüljenek.

E-MAILEK

A nem megfelelően titkosított üzenethez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az Üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet. A Felhasználó kötelessége saját számítógépét, rendszerét megvédeni a károkozó algoritmusoktól (vírus, trójai, időzített bomba, spam, stb.).

A gyIQ.hu vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a gyIQ.hu szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

COOKIE SZABÁLYZAT

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére a gyIQ.hu oldalain. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a gyIQ.hu oldalain és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.


Az itt kifejezetten nem biztosított valamennyi jogot fenntartunk.

Írd meg a kérdésedet | Kapcsolat | Gyakran Ismételt Kérdések | ÁSZF
gyIQ.hu 2024. - v1.2.2.26809 - Közösségi tudástár